Data Pengaduan HAM 2016

Sebaran Asal Surat (Provinsi)

Chart by Visualizer

 

Sebaran berdasarkan kategori 14 kelompok rumpun dalam UUD Tahun 1945

Chart by Visualizer

 

Sebaran berdasarkan kategori 10 Hak Dasar (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

Chart by Visualizer

 

Sebaran berdasarkan tematik permasalahan

Chart by Visualizer